Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

De tijd die verstrijkt tussen het binnendringen van een ziekteverwekker en het optreden van de eerste ziekteverschijnselen.