Sperma met gunstige eigenschappen wordt met een rietje ingebracht in de baarmoeder waardoor deze zaadcellen eicellen kunnen bevruchten.