Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

De snelheid waarmee glucose wordt gevormd en zuurstof ontstaat bij de fotosynthese. De intensiteit is afhankelijk van beperkende factoren als licht, koolstofdioxide en water en de omgevingstemperatuur. Scheikundige reacties verlopen harder bij hogere temperaturen.