De snelheid waarmee glucose wordt gevormd en zuurstof ontstaat bij de fotosynthese. De intensiteit is afhankelijk van beperkende factoren als licht, koolstofdioxide en water en de omgevingstemperatuur. Scheikundige reacties verlopen harder bij hogere temperaturen.