Gesprek waarbij de één vragen stelt en de ander antwoordt.