Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Bij intraspecifieke concurrentie is er concurrentie om natuurlijke hulpbronnen tussen individuen van dezelfde soorten. Er kan concurrentie zijn om: voedsel, ruimte, nestgelegenheid, partners, schuilplaatsen, water enz.

Intentraspecifiekeconcurrentie