Bij intraspecifieke concurrentie is er concurrentie om natuurlijke hulpbronnen tussen individuen van dezelfde soorten. Er kan concurrentie zijn om: voedsel, ruimte, nestgelegenheid, partners, schuilplaatsen, water enz.

Intentraspecifiekeconcurrentie