De omzetting van glucose in glycogeen en andersom in de lever. Levercellen en spiercellen spelen een belangrijke rol bij het constant houden van de glucoseconcentratie in het bloed door bij lage bloedsuikerspiegels glycogeen om te zetten in glucose en bij hoge bloedsuikerspiegels glucose om te zetten in glycogeen. Bij deze reacties zijn de hormonen insuline en glucagon betrokken. Insuline slaat glucose op in de vorm van glycogeen en glucagon maakt glucose vrij uit glycogeen.