De vorming van glucose uit koolstofdioxide en water m.b.v. zonne-energie. Alleen autotrofe organismen (groene planten en enkele bacteriën) zijn in staat tot koolstofassimilatie. Een ander woord voor koolstofassimilatie is  fotosynthese.