Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Stijging van de koolstofdioxideconcentratie, veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen. Maar ook bij de het gebruik van kalkstenen komt veel koolstofdioxide vrij dat ooit gebonden was aan en in de bodem. De extra input van koolstofdioxide in de koolstofkringloop zorgt voor een versterking van het broeikaseffect.