Di staat voor twee. Bij een dihybride kruising wordt op twee verschillende eigenschappen gelet. Als beide eigenschappen op één chromosomenpaar ligt spreken we van gekoppelde overerving. Als beide erfelijke eigenschappen verdeeld liggen over twee chromosomenparen dan is er sprake van onafhankelijke overerving.