Een proces waarbij een dier of mens wat leert. Enkele voorbeelden zijn: gewenning, trial and error, imitatie, inprenting, conditioneren (klassiek en operante), inzicht.