Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Planten die geen echte wortels hebben, geen hout- en bastvaten, wel stengels en bladeren en zich voortplanten door middel van sporen.