Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

De inwendige bereidheid om bepaalde gedragshandelingen uit te voeren. Diergedrag komt tot stand onder invloed van inwendige prikkels (motivatie) en uitwendige prikkels.