Als er van een gen of erfelijk kenmerk meer dan twee varianten of allelen voorkomen in de populatie, dan spreekt men van multiple allelen. Een voorbeeld is de bloedgroep van de mens. Het A-,B-,AB- en O- bloedgroepensysteem komt tot stand door de allelen IA, IB en i.