Multipotente stamcellen kunnen maar tot één celtype differentiëren. Je noemt ze volwassen stamcellen of kortweg stamcellen. Het zijn de niet-gedifferentieerde cellen die na de geboorte voorkomen in de gedifferentieerde weefsels van een organisme.

Multipotent