Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Ook wel negatieve feedback. Negatieve terugkoppeling is een proces waarbij een toename van het resultaat  (bijv.stijging van de temperatuur) een remming van het proces veroorzaakt. Makkelijker: een stof of waarde in het inwendig milieu remt zijn eigen productie als er teveel is en stimuleert zijn eigen productie als er te weinig is.  Negatieve feedback speelt een belangrijke rol bij homeostatische processen in het inwendige milieu (bloed, weefselvloeistof en lymfe).

Voorbeeld: de chauffeur in de afbeelding hieronder wil niet harder dan met 40 km/uur van de helling af. Gaat hij langzamer dan 40 km/uur, dan zal hij zijn voet van de rem afhalen. Gaat hij harder dan 40 km/uur, dan zal hij harder remmen.

Is er teveel testosteron in het lichaam van de man, dan zal deze concentratie de hypofyse hard remmen. Is er een te lage concentratie testosteron, dan zal de hypofyse minder worden geremd.