Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Neodarwinisme is Darwinisme theorie over het ontstaan van de soorten, gecombineerd met de erfelijkheidsleer van Gregor Mendel (Mendelse genetica) en de populatiegenetica. De centrale opvatting binnen het neodarwinisme is dat de combinatie van mutaties op het erfelijke materiaal en natuurlijke selectie de drijvende kracht is achter evolutie.