Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Ook wel een axon. Een axon of neuriet is een onderdeel van een zenuwcel. Het is een uitloper die impulsen van het cellichaam van de zenuw afgeleidt. Dendrieten zijn uitlopers van zenuwcellen die de impulsen geleiden richting het cellichaam.