Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

De signaalmoleculen die worden afgeven door het synaptische eindknopje van een zenuw. Neurotransmitters zitten in blaasjes. Het aankomen van een impuls is het moment waarop de blaasjes met neurotransmitters versmelten met de membraan. Neurotransmitters komen terecht in de synapsspleet waar de neurotransmitters binden aan de ionenkanalen. De Na+ of K+ ionenkanalen openen onder invloed van de neurotransmitters. Door neurotransmitters worden impulsen overgegeven van een presynaptische neuron naar een postsynaptische neuron.