Een prikkel waarop een zintuigcel niet is ingesteld. Deze prikkel heeft een veel hogere prikkeldrempel dan een adequate prikkel. Ook onder invloed van niet adequate prikkels kunnen er impulsen worden opgewekt in zintuigcellen. Een niet-adequate prikkel voor het oog is druk.