Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Genetische vastgestelde waarde in de hersenstam, waaraan de diverse concentraties aan stoffen (oplossingen) in het lichaam getoetst worden. Er zijn onder andere normwaarden voor temperatuur van het lichaam, zuurgraad van het bloed, glucoseconcentratie van het bloed en  temperatuur van het lichaam. Is er een afwijking van de norm, dan zal het lichaam met behulp van effectoren (spieren en klieren) de gemeten waarde weer richting de norm proberen te krijgen.