Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Planten leggen een deel van de opgevangen zonne-energie vast in organische stof (glucose). De hoeveelheid energie die de plant vastlegt in organische stof noemen we de bruto productie. Echter, een deel van deze bruto-productie wordt door de plant zelf ook weer gebruikt voor alle processen waar energie voor nodig is. De netto productie is de bruto productie minus het eigen verbruik van de plant.