Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

In de nieren wordt in de nefronen urine geproduceerd. De geproduceerde urine verzamelt zich tijdelijk in de nierbekken. Vanuit de nierbekken stroom de urine via de urineleider naar de blaas, waar de urine tijdelijk wordt opgeslagen.

Nierbekken

 

YTlogoenmooienaam