Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Door een nonsense mutatie in het DNA wordt er een eiwit geproduceerd dat door een sterk afwijkende vorm absoluut zijn werk niet meer kan verrichten. Door een nonsense mutatie ontstaat een onwerkzaam eiwit. 

missense