Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Het aminozuur is de bouwsteen van het eiwit. Een aminozuur is een organische stof bestaande uit twee koolstofatomen met daaraan een aminogroep, een zuurgroep en een restgroep. De restgroep bepaalt de eigenschappen van het aminozuur.