Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

De anorganische sapstroom vervoert water en mineralen via de houtvaten van de wortels richting de bladeren. In de bladgroenkorrels van de bladeren wordt het water gebruikt als bouwstof voor glucose in de fotosynthese.

 Anorganische sapstroom