Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Anaerobe dissimilatie is verbranding van glucose in de mitochondriën zonder zuurstof. Bij anaerobe dissimilatie wordt glucose omgezet in twee organische moleculen melkzuur. Melkzuur zorgt voor beschadiging van de spiervezels. In de lever wordt melkzuur weer opgebouwd tot glucose. Anaerobe dissimilatie levert in vergelijking tot aerobe dissimilatie maar weinig ATP.

Anaerobedissimilatie formule