Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Bij antiport worden er twee verschillende stoffen gelijktijdig door één membraaneiwit door het membraan heen getransporteerd. Het ene stofje diffundeert van een gebied met een hoge concentratie naar een gebied met een lage concentratie. Op deze stroom lift een andere stof mee. Bij antiport de tegengerichte kant op én tegen het concentratieverval in.

Antiport