Ophoping van bestrijdingsmiddelen in de organismen van de voedselketen. Wanneer in een voedselketen een bepaalde gifstof niet wordt afgebroken, neemt de giftconcentratie per trofisch niveau (schakel uit de voedselketen) toe. Door deze accumulatie krijgen de toppredatoren uit de voedselketen extreem hoge concentraties bestrijdingsmiddelen in het lichaam en kunnen hieraan sterven.