Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Een heterotroof organisme dat niet-geconsumeerd dood materiaal eet. Kleine insecten en wormen die rondscharrelen in en op de bodem behoren tot de afvaleters. Afvaleters bewerken het dode organische materiaal voor. Na de voorbewerking door de afvaleters zetten de reducenten het overgebleven organische materiaal om in anorganische stof. Hoewel de afvaleters leven van (dood) organisch materiaal zijn het geen predatoren, omdat afvaleters niet jagen of doden.

Afvaleters