Gericht tegen één type ziekteverwekker en komt alleen bij gewervelde dieren voor. Specifieke afweer veroorzaakt immuniteit. Specifieke afweer komt tot stand doordat B-cellen antistoffen produceren tegen de ziekteverwekker of T-cellen geïnfecteerde cellen opruimen.