Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

De verschillende varianten die van een gen in een populatie voor kunnen komen. Een gen bestaat altijd uit twee allelen.