Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Een getal dat aangeeft hoe vaak een allel voorkomt in een populatie. De frequentie van een allel in de populatie wordt aangegeven met een getal tussen 0 en 1. Bij een allelfrequentie van 0 komt het betreffende allel niet voor in de individuen van een populatie. Met een allelfrequentie van 1 bezitten alle organismen in de populatie het allel.