Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Ammonificatie is het proces waarbij een organische stikstofverbindingen zoals DNA, eiwitten of ureum, door heterotrofe rottingsacteriën wordt omgezet in de anorganische stikstofverbinding ammoniak (reageert met water tot ammonium). Ammonificatie vindt plaats in een omgeving zonder zuurstof.

Nitrificatie

YTlogoenmooienaam