Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

NH4+, een zwak zuur. Ontstaat in de stikstofkringloop doordat ammoniak (NH3) reageert met bodemwater tot NH4+.