Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Anaeroob betekent 'zonder zuurstof plaatsvindend of kunnen leven'. Anaerobe organismen gebruiken geen zuurstof om energie op te wekken. Gistcellen dissimileren glucose in hun mitochondriën tot alcohol en CO2. Deze afbraak zonder zuurstof levert de gistcel energie in de vorm van ATP