Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Organen, slechts in functie gelijkwaardig, niet in vorm en ontwikkeling.