Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Een hormoon dat wordt geproduceerd door de neurosecretoire zenuwcellen van de hypothalamus en afgegeven wordt aan de hypofyse achterkwab. ADH speelt een belangrijke rol bij resorptie van water in de nieren. Alcohol remt de productie van ADH.