Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Een antistof die een persoon die resusnegatief is aanmaakt wanneer hij/zij in contact komt met resuspositief bloed.