Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Verspreidingsgebied van een (planten)soort. Het verspreidingsgebied wordt bepaald door de heersende biotische en abiotische factoren in het gebied, maar ook door de tolerantiegrenzen van de betreffende soort.