Verspreidingsgebied van een (planten)soort. Het verspreidingsgebied wordt bepaald door de heersende biotische en abiotische factoren in het gebied, maar ook door de tolerantiegrenzen van de betreffende soort.