Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Aderverkalking. Het dichtslibben van een slagader door vetafzetting tegen de slagaderwand. Door het dichtslibben van slagaders ontvangen achterliggend weefsel minder bloed en ook minder voedingsstoffen en zuurstof. Deze weefsels zullen hierdoor snel afsterven. In deze vetophoping ontstaan kalkfragmenten. Vandaar de naam aderverkalking.