Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Adenosinetrifosfaat. Een ATP-molecuul bevat drie fosfaatgroepen (P). De bindingen van de tweede en de derde fosfaatgroep zijn heel energierijk. Wanneer de derde fosfaatgroep van ATP wordt afgesplitst, ontstaat ADP en komt er energie vrij. ATP ontstaat in de mitochondriën na verbranding van glucose. ATP moleculen zijn de energieaccu's van de cel. Als de cel energie nodig heeft wordt ATP omgezet in ADP.

YTlogoenmooienaam