Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Het onderling uitwisselen van informatie op korte afstand tussen cellen. Hierbij spelen hormonen en andere signaalstoffen een grote rol. Signaalstoffen van de ene cel worden waargenomen met de receptoren op de celmembraan van de andere cel.