Hersenen en ruggenmerg behoren tot het centrale zenuwstelsel. Alle zenuwen die naar het centrale zenuwstelsel toelopen, of die weg gaan van het centrale zenuwstelsel vormen het  perifeer zenuwstelsel.

 

YTlogoenmooienaam