Groene bladkleurstof van planten die zich in chloroplasten bevindt. Met behulp van het chlorofyl vangt de plant lichtenergie op. De opgevangen lichtenergie zetten de plant om in chemische energie in een glucose molecuul.