Het geheel aan erfelijke informatie op het DNA. Het DNA van de mens bestaat uit ongeveer 3 miljard basenparen. Deze 3 miljard basenparen coderen voor ongeveer 20.000 erfelijke eigenschappen. De genetische code is geschreven in de vier letters: G, C, A en T. Via m-RNA wordt in het cytoplasma van de cel deze genetische code vertaald naar de eiwitten waar we uit zijn opgebouwd.