Samenlevingsvorm of interactie tussen twee organismen waarbij de samenlevingsvorm het ene organisme positief beïnvloedt en de andere organisme geen voordeel of nadeel van de relatie ondervindt.

Commensalisme