Leerproces  waarbij een prikkel een bepaald gedrag veroorzaakt, dat oorspronkelijk niet door die prikkel werd veroorzaakt ( reactie van Pavlov).